Dungeon Lords

Dungeon Lords naslovnicaAvtor: Vlaada Chvátil

Ilustrator: David Cochard

Založnik: Czech Games Edition (CGE)

Izšla: 2009

Tip: strateška

Kategorija: ekonomska, fantazijska, bojevanje

Način: istočasna izbira akcij, upravljanje s kartami, postavljanje delavcev, programiranje akcij

Predviden čas igranja: 90′

Priporočena starost: 12+

Število igralcev: 2-4

Jezik: tekst na karticah, angleški

Zgodba:

V bližnjem baru se zbirajo različni junaki, vse od močnih bojevnikov, prebrisanih čarodejev, predanih svečenikov do potuhnjenih tatov. Po nekaj rundah se dogovorijo, da skupaj premagajo svet zla. Temni gospodar je namreč v bližini ustvaril ječo s tuneli, pastmi in troli. Žal pa nihče od junakov ne pomisli na zlobnega gospodarja in na njegova čustva. Avanturisti, ki v svojem življenju še nikoli niso delali, si ne predstavljajo, koliko truda je potrebnega za dostojno ječo, kako težko je skopati tunele skozi granit, kako drage so dobre pasti dandanes, kako težko je najti kvalificirane škrate ali koliko hrane potrebujete, da nahranite trola. Tu pa je seveda še zapletena birokracija! Ječe morajo ustrezati vsem zahtevam in predpisom ministrstva za ječe. Takoj, ko je ječa zgrajena, se najde skupina dobrodelnežev, ki vse uniči! Življenje temnega gospodarja ječe ni lahko in v igri Dungeon Lords prevzamete vlogo enega izmed njih.

Priprava igralne površine:

Na sredino igralne površine položimo centralno ploščo, nanjo pa tunele, surovine (zlatniki, hrana in škrati), karte pasti in karte spopada za 1. leto. Vsak igralec postavi kocko v svoji barvi na označeno mesto na lestvici zlobe. V bližino položimo igralno ploščo napredovanja. Na 1. polje položimo označevalec napredka in na označena polja še premešane ploščice dogodkov. Nato položimo še igralno ploščo daljne dežele ter nanjo števce škode, ploščice sob, premešane ploščice pošasti (ali duhov), ploščice avanturistov in karte spopada za drugo leto.

Vsak igralec prejme svojo igralno ploščo, na katero postavi začetne surovine: 3 tunele, 3 hrane, 3 zlatnike in 3 škrate. Vsak prejme 3 figurice zlobnežev in kartice naročil v svoji barvi. Te premešate in 2 položite na mesto za nedosegljiva naročila. (V kolikor je igralcev manj kot 4, se neizbrane igralne plošče obrnejo na stran, kamor položimo kartice naročil v pripadajoči barvi.)

Potek igre:

Vsebina Dungeon LordsIgra Dungeon Lords je razdeljena na 2 leti, vsako leto pa na 2 dela. V 1. delu gradimo in razvijamo svojo ječo. V 2. delu sledi napad avanturistov na vašo ječo. Gradnja je razdeljena na 4 letne čase, med sabo zelo podobne. Na plošči napredka prestavljamo označevalec napredka in izvršimo ukaze. Najprej napolnimo igralno ploščo z 2 ploščicama sob, 3 pošastmi (ali duhovi), odpremo naslednjo ploščico dogodka in pripravimo 4 avanturiste (3, če igramo z manj kot 4 igralci). Nato prestavimo označevalec napredka na naslednje polje, sledi izbira akcij.

Vsak igralec izbere 3 karte naročil in jih položi zaprte na svojo igralno ploščo. Igralci lahko izberejo eno izmed 8 možnih naročil: hrano, tunele, zlato, lestvico zlobe, pasti, škrate, pošasti (ali duhovi), sobe. Ko vsi igralci izberejo svoja naročila, se karte obrnejo in na glavno ploščo položijo svoje figurice zlobnežev. Začetni igralec položi figuro glede na 1. izbrano kartico naročila in sicer na 1. prosto mesto izbranega naročila na plošči, nato si sledijo v smeri urinega kazalca. Ker v vsakem krogu lahko izvedejo naročilo le 3 igralci, lahko 4. ostane brez akcije.

Izvedemo akcije, kot si sledijo na igralni plošči ter po vrstnem redu igralčevih zlobnežev. Igralci s tem pridobijo surovine, sobe, pošasti (ali duhove), najamejo nove škrate ali pošljejo škrate kopat nove rudnike. V fazi pridobivanja na plošči napredka premaknemo označevalec napredka naprej. V tej fazi lahko nezaposlene škrate pošljemo na delo, če imamo v svoji ječi zgrajeno takšno sobo. Karte naročil dobimo nazaj, najprej karto naročila, ki smo jo 1. odigrali in pa karti, ki sta bili to rundo na poljih nedosegljivih naročil. Karti naročil, ki smo ju odigrali na 2. in 3. mestu, se premakneta na polji nedosegljivih naročil in sta nam v naslednji rundi nedosegljivi.

V fazi dogodka (razen v zimskem delu leta, kjer se preskočita naslednji 2 fazi) se zgodi 1 izmed 3 stvari: plačilni dan, davki in posebni dogodki. Pri plačilnem dnevu moramo vsem najetim pošastim (ali duhovom) plačati, drugače nas zapustijo. Pri davkih moramo plačati 1 zlatnik za vsaka 2 zasedena polja naše ječe. Posebne dogodke pri osnovni igri ignoriramo, v polni igri pa izvlečemo 1 karto posebnega dogodka in jo izvedemo.

Sledi faza avanturistov, v kateri med igralce razdelimo predhodno pripravljene avanturiste. Igralec, ki je najbolj prijazen oz. je njegova kocka najnižje na lestvici zlobe, dobi najšibkejšega avanturista. Ostali jih dobijo glede na pozicijo na lestvici zlobe. Zamenja se začetni igralec v smeri urinega kazalca in hkrati poberemo vse škrate, ki smo jih poslali na delo.

Te faze se vsako leto ponovijo štirikrat. Na koncu jeseni sledi spopad. Ta se začne tako, da obrnemo igralno ploščo napredovanja na hrbtno stran, kjer je prostor za 4 karte spopada in položimo označevalec napredka na 1. polje. Pred vsakim napadom se moramo odločiti, na katerem polju v naši ječi se bo odvijal. Avanturisti napadejo najbližje ležeči tunel ali sobo. Pred napadom lahko izberemo 1 past in 1 pošast ter neomejeno duhov, če napadejo tunel. Če napadejo sobo, pa nas past stane 1 zlatnik in izberemo lahko 2 pošasti in neomejeno število duhov. Nato obrnemo karto spopada ter sledimo navodilom.

Vsak avanturist ima več lastnosti. V desnem zgornjem kotu imajo označene točke udarcev, spodaj pa posebne zmožnosti. Bojevniki gredo vedno na prvo mesto, tatovi imajo zmožnost razorožiti past, svečeniki zdravijo in čarodeji čarajo. Vsak čarodej ima vsaj 1 simbol uroka. Ko imate v skupini avanturistov enako ali več simbolov urokov, kot je na karti spopada, se urok na karti izvrši pri tistem igralcu. Uroki so lahko hitri ali počasni.

Boj poteka v naslednjem vrstnem redu: najprej se sproži past (preberemo vsebino kartice pasti in določimo število točk udarcev) in izvede hitri urok (preberemo in izvršimo vsebino kartice spopada). Nato napade pošast (ali duh) in se izvede počasni urok. Naslednji korak je zdravljenje svečenikov v primeru, da so naše pošasti napadle avanturiste. Nazadnje pa sledi faza osvajanja. Vsaka kartica spopada ima določene točke izčrpanosti in skupina avanturistov dobi toliko točk udarcev oz. izgubi toliko točk življenj. Če je po tem še vsaj 1 avanturist živ, nam osvoji polje, na katerem je potekal boj. To pomeni, da ploščico obrnemo okrog in je v nadaljevanju neuporabna.

Spopad se konča na 2 načina. Lahko premagate vse avanturiste. Boj se takoj zaključi in preostale kroge bojevanja spremljate soigralce. Lahko pa se zaključi po 4 napadih avanturistov, zavzamejo vam še zadnjo sobo ali tunel in prične se naslednje leto. To je identično prvemu, le da so avanturisti, pošasti (in duhovi) močnejši, nekatere sobe pa dodajo točke pri končnem točkovanju.

Dungeon Lords se zaključi po koncu spopada v 2. letu. Igralec z največ točkami je zmagovalec. Točkujejo se naslednje stvari:

  • 2 točki za vsako nezavzeto sobo
  • 1 točko za vsako pošast (0 za duhove)
  • 2 točki za vsakega avanturista (5 za paladina)
  • -2 točki za vsako zavzeto polje
  • -3 točke za vsak rdeči označevalec v pisarni Dead Letter
  • točke za sobe
  • 3/2 točke za naslove (na koncu igre se podelijo naslovi v različnih kategorijah, npr. lord tunelov, lord soban,… )

Mnenje o Dungeon Lords:

Dungeon Lords igralna ploščaCzech Games Edition se je, kot ponavadi, zelo potrudil pri izdelavi Dungeon Lords. Grafična podoba igre je zelo lepa. Prav tako so komponente kvalitetne. Igra je v tem pogledu odlična. Ima sicer tekst na karticah, zato je potrebno znanje jezika, v katerem igrate.

Dungeon Lords je primerna za 2-4 igralce, se pa razlikuje, če je ne igramo v polni zasedbi. V 4 je bolj napeta, saj morajo igralci paziti, katere poteze bodo izbrali. Čeprav je na voljo 8 različnih akcijskih polj, se nemalokrat zgodi, da želijo vsi storiti isto akcijo. Kadar ste 4. v vrsti za določeno akcijo, ostanete brez nje. Malo sicer pomaga, da lahko karto kasneje znova vzamete v roko in je tako ne izgubite za dva kroga. Če igramo v 3, igra simulira 4. igralca. Igra povsem naključno izbere 3 akcijska polja in jih blokira. Kadar sta le 2 igralca, igra prav tako simulira preostala 2. Vendar imata igralca nekaj vpliva na potek, saj se 2 polja zasedeta naključno s figurami neaktivnih igralcev, 3. polje pa določita aktivna igralca. Dungeon Lords pride do izraza predvsem, če imate polno skupino igralcev. V manj namreč igra preveč naključno izbira, katera polja so/niso na voljo v določenem krogu.

V igri je potrebno hitro razviti strategijo za obrambo pred napadi avanturistov. Čeprav se zdi, da je osrednja stvar nabiranje surovin, pošasti, pasti in razvoj ječe, je najpomembnejši spopad z avanturisti. Vsa strategija mora biti temu prilagojena. Včasih veliko šteje, če vemo, kakšen urok nas čaka v boju. Nepravilna izbira pošasti, v kombinaciji z urokom, lahko pripelje do katastrofe in vaše najmočnejše orožje se spremeni v prah. Prav tako je potrebno paziti na lestvico zlobe. Slednja, če presežete mejo, prinese Paladina, hkrati pa je ključ pri dodeljevanju avanturistov. V pravem trenutku morate zasedati pravilno mesto, da dobite avanturista, ki ne bo premočan ali pa ne bo imel sposobnosti, da bi vam preveč škodil.

V Dungeon Lords je torej potrebno pravilno uravnotežiti svoje akcije. Potrebujete ravno prav vsega. Dovolj surovin, da lahko kupite željene pošasti (ali duhove), ravno prav zgrajeno ječo, da obrnejo tehtnico v vašo korist. Ker je na voljo 8 različnih akcij in možnost, da se igralci med sabo blokirajo, doprinese, da imajo iskušenejši igralci prednost. To lahko odžene/prestraši neizkušene igralce, saj za njih predstavlja preveč, da bi igro obvladovali.

Za prvo igro je potrebno prebrati kar nekaj navodil, ki pa so odlično napisana in polna humorja. Ključni elementi igre so dobro predstavljeni s primeri in slikami. Pri CGE so se tukaj zelo potrudili.

Zaradi same tematike igra Dungeon Lords ne bo všeč vsem. V igri gradimo ječe in se borimo proti “dobrim” junkom. Vendar pa bo vsem, ki se boste odločili za njo in se jo naučili igrati, prinesla odlično strateško igranje. V njej bo le najspretnejši gospodar ječe, ki bo zgradil ječo po vseh predpisih ministrstva in bo povšeči avanturistom, zmagal.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja